O nas

Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Bak, Zofia Cioma, Jerzy Jakutajć spółka cywilna z siedzibą w Namysłowie została utworzona przez radców prawnych posiadających doświadczenie nabyte w ramach uprzednio prowadzonej działalności prawniczej oraz indywidualnego dorobku zawodowego.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów administracji publicznej, szpitali, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, kół łowieckich. Świadczymy także pomoc dla klienta indywidualnego z każdej dziedziny prawa.

Nasze atuty:

 • świadczenie usług osobiście i wyłącznie przez radców prawnych;
 • wszechstronne doświadczenie z szeroko pojętego prawa administracyjnego i samorządowego poparte kilkunastoletnią praktyką, ponadto z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego;
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych;
 • elastyczne formy świadczenia usług prawnych: dyżury, porady telefoniczne, mailowe.

Kancelaria na stałe współpracuje z firmami świadczącymi pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych.

Aktualności
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

  sn.jpeg

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 34/16

  Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r., sygn. akt III CZP 32/16

  Jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku wspólnego wspólnika i jego małżonka, również udział w spółce objęty przez wspólnika wchodzi w skład tego majątku.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 19/16

  ​Upływ oznaczonego w umowie czasu trwania poręczenia nie wyłącza obowiązku poręczyciela zaspokojenia roszczenia, którego wierzyciel dochodzi przed sądem, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed upływem tego terminu.

  ***

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 63/15

  Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).

  więcej»
 • Wzory dokumentów

  więcej»
Wizyt dzisiaj: 47, w tym miesiącu: 503, wszystkich wizyt: 79003
Projekt i realizacja: © 2011-2016 netkoncept.com - skycms