O nas

Kancelaria Radców Prawnych Dagmara Bak, Zofia Cioma spółka cywilna z siedzibą w Namysłowie została utworzona przez radców prawnych posiadających doświadczenie nabyte w ramach uprzednio prowadzonej działalności prawniczej oraz indywidualnego dorobku zawodowego.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów administracji publicznej, szpitali, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji, kół łowieckich. Świadczymy także pomoc dla klienta indywidualnego z każdej dziedziny prawa.

Nasze atuty:

 • świadczenie usług osobiście i wyłącznie przez radców prawnych;
 • wszechstronne doświadczenie z szeroko pojętego prawa administracyjnego i samorządowego poparte kilkunastoletnią praktyką, ponadto z prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego;
 • znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków unijnych;
 • elastyczne formy świadczenia usług prawnych: dyżury, porady telefoniczne, mailowe.

Kancelaria na stałe współpracuje z firmami świadczącymi pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych.

Aktualności
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego

  sn.jpeg

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r., III CZP 69/17

  ​Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 110/17

  Termin zawity do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku jest zachowany, gdy przed jego upływem sąd odbierze to oświadczenie i oświadczenie o odrzuceniu spadku (art. 1019 § 2 k.c.). W wypadkach wyjątkowych, w szczególności, gdy za nieodebranie oświadczenia w terminie spadkobierca nie ponosi winy, sąd może nie uwzględnić upływu tego terminu przez wzgląd na zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.).

  ***

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2018 r., III CZP 103/17

  1. W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału.

  2. Umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta przed ustanowieniem przez sąd rozdzielności majątkowej z dniem poprzedzającym zawarcie tej umowy (art. 52 § 2 k.r.o.), jest ważna.

  więcej»
 • Wzory dokumentów

  więcej»
Wizyt dzisiaj: 2, w tym miesiącu: 911, wszystkich wizyt: 103481
Projekt i realizacja: © 2011-2018 netkoncept.com - skycms